Дипломатик сала на Конгресниот центар на Скопскиот саем на 13.02.2013 во 10:30 часот.

Историски осврт на граѓанскиот активизам – Дефиниции и сфаќања за автентичниот граѓански активизам – Односите помеѓу различните граѓански иницијативи, движења и невладини организации – Односите помеѓу власта, политичките партии и граѓанското општество. – Разгледување на феноменот „контрапротест“ и другите искуства (поуките/предизвиците) на граѓанските иницијативи во Македонија. – Важноста на граѓанскиот активизам во процесот на европеизација на општеството и менување на политичката култура во контекст на европската интеграција на Македонија.

Дебатата е дел од проектот на ФООМ и МЦЕО насловен „Преговарачки тимови во сенка“, чија цел е подготвување на локални експерти за процесот на преговорите на Македонија со Европската унија, како и отворање на некои од клучните прашања поврзани со пристапувањето кон ЕУ, но и процесот на европеизација и демократизација на македонското општество.

На дебатата ќе биде претставен и документот за јавни политики “Предавници, платеници и сендвич-демонстранти: Граѓанскиот активизам во македонскиот јавен дискурс,” изработен од страна на Димитар Николовски од МЦЕО како дел од работните стипендии од Проектот за поддршка на граѓанското општество на УСАИД-Македонија и Фондацијата отворено општество-Македонија.

 

FOOM logo 20 god copy                                            logo14