Автори: Rosa Balfour и Corina Stratulat

Датa: 26.06.2013

Rosa Balfour и Corina Stratulat се ко-автори на две поглавја во неодамнешното издание на Институтот за безбедносни студии на Европската Унија (EU-ISS) “Европската иднина на земјите од Западен Балкан” Солун @10 (2003-2013) посветено на десетгодишнината од солунската декларација. Содржината вклучува  статии напишани само од женски автори од Европската Унија или од Балканскиот регион, од областа на експертите или академиците.

Целосната верзија е достапна на следниов линк.

logo_epc