Во Стразбур денеска започнува да се гласа буџетот на ЕУ за периодот 2014 – 2020. После долги месеци во преговори и нагодувања со земјите – членки на ЕУ, Парламентот треба да одобри 908 билиони евра. Буџетот ќе се гласа за секоја програма одделно од земјоделство до животна средина во текот на оваа недела. Повеќе информации на следниов линк.

EUObserver