Автор: Ерван Фуере

Дата: 27.03.2013

CEPS забележива дека ова е критично време за агендата на проширувањето на ЕУ со конкурентски интереси на повидок – помеѓу оние кои предлагаат дека понатамошното проширување е тежок товар за ЕУ во оваа моментална економска ситуација и други кои веруваат дека проширувањето на границите на мир и безбедност за вклучување на балканските земји ќе придонесе кон побезбедна Европа. Спротивно на оние кои имаат негативен став, Ерван Фуере ја нагласува важноста за ЕУ да покаже дека нејзината моментална стратегија продолжува да испорачува дивиденди како што секако го прави во случајот со Косово и Србија. Тој и советува на ЕУ да биде подготвена да ја адаптира нејзината стратегија онаму каде што е потребно како што е случајот со Македонија, со употреба на било кое влијание кое го има на подиректен и постојан начин осигурувајќи се на тој начин дека политичките цели и стратегија во оваа област се базирани на извештајот за напредок, а не обратно од тоа. Според Фуере отворањето на преговори за пристап со Македонија е еднинствениот начин да се спречи оваа држава да продолжи и понатаму да тоне во политичка нестабилност.

Ерван Фуере е виш научен соработник на CEPS.

Целиот текст може да го прочитате на следниов линк.

CEPS_Logo rgb