Македонскиот центар за европско образование (МЦЕО) и Фондацијата Отворено општество – Македонија (ФООМ) подготвија компаративна анализа на извештаите на Европската комисија за напредокот на Република Македонија за периодот 2009-2012 година насловена како „Европски розови облачиња“.

Целата анализа со подеталната методологија се достапни тука.