Се започна со посетата на чешката студентка по право Barbora Nečasová на Македонија поради двомесечна пракса во Секторот за Европски прашања во рамките на Владата на РМ. Како извидник во слободно време, природните убавини на Македонија претставуваа дополнителен мотив за нејзиното доаѓање во Македонија. Преку дружењето со тимот oд млади луѓе од организацијата домаќин ЕЛСА (Европско здружение на студенти по право во РМ- ЕЛСА) задолжен за нејзината социјална програма, Барбора го донесе истиот заклучок како и многу други странски посетители  пред неа: “ I  ♥ Macedonia & Macedonian people… I have to come back again“. Можноста за тоа се јави побрзо отколку што очекуваше. Дознавајќи за конкурсот од програмата “Youth in action”, желбата се трансформира во идеја за проект со име “True Story” кој воедно претставуваше и најдобар начин да се вклучат доволен број чешки и македонски коавтори кои заедно и веродостојно ќе напишат една приказна – приказна за соочувањето со културните разноликости, за јакнењето на отвореноста кон нови познанства и за градењето на толерантен пристап во прифаќањето на сите ново-откриени разлики.

Во оваа приказна сите 30 учесници се главни јунаци, млади луѓе, со чешко и македонско државјанство на возраст помеѓу 14 и 25 години-прекрасна целна група со голем потенцијал и волја за воспоставување на македонско-чешко партнерство и засилување на сите елементи кои тоа ги опфаќа. Покрај “Јунак Извидничкиот одред од Босковице” , Чешка (предводен од Barbora Nečasová), како организации-коорганизатори се вклучија организациите “Младински образовен форум”( МОФ), “АЕГЕЕ Скопје” и “Младите можат”  , односно  луѓе со претходно искуство во невладиниот сектор, со голема креативност и ентузијазам за учество во пишувањето на приказната. Групата учесници од МОФ ја сочнинуваа победничкиот тим на Средношколскиот квиз за ЕУ кој се оддржа во мај во ЕУ инфоцентарот, тимот од гимназијата “Раде Јовчевски Корчагин“: Мила Голчева, Немања Павловиќ и Симона Ристеска, како и лидерите на групата Катерина Тодоровска, Анастазија Младеновска и Маја Димчева. Струга, на брегот на Охридското езеро, беше избраната локација за оддржување на овој летен камп во периодот 22 до 30 август 2010 година. Неделната агенда беше исполнета со интересни активности од најразличен карактер, едукативни, рекреативни и креативни.  Со цел да се намали културната и јазична разлика и да се охрабри дискусијата за важни општествени прашања, организаторите водеа интерактивни работилници вклучувајќи во нив игри со општествен контекст како: “Labyrinth of the world and paradise of the heart”, насловена според делото на Јан Амос Коменски; “Моја држава“, каде учесниците се обидоа да го создадат својот идеален модел на здружување; “Лимонијада” (работилница за социјална инклузија и дискусија за прифаќањето на различните култури и отвореноста за нови пријателства); работилници за театарска импровизација; работилници за комуникациски вештини и решавање на конфликти. Воодушевеноста на Чесите од околните природни убавини и близината на планините доведе до реализација на храбар потфат- освојување на Галичица за време на најтоплите денови на летото.  Чесите имаа можност да уживаат во убавините на Охридската чаршија, како и во традицијата зачувана во Вевчани и прекрасните водопади. Културната размена се одвиваше и преку традиционалната храна, пијалок, музика и танци.

True Story е приказна за искрено пријателство помеѓу студенти од Чеси и Македонија, чиј ентузијазам доведе до градење на можности за ширење на кругот на пријателството и меѓусебната почит за различната култура и откривање на истите на нивните врсници. Ова е приказна за еден скромен настан кој ги промени животите на триесетина млади луѓе- им отвори нови хоризонти на меѓународни пријателства и поставувајќи ги пред предизвици и дилеми од глобално значење ги инспирираше да размислуваат глобално, а дејствуваат локално.

На крајот на настанот учесниците сфатија дека приказната не заврши,туку  напротив, тоа беше само еден  вовед, едно поглавје, експозиција на едно долгорочно пријателство. Уште еднаш младите покажаа дека со нивната искреност, волја за дружење и желба за запознавање на културните разлики се далеку поспособни да помогнат во вклучување на нашата земја во “глобалното село” отколку секој вид на  дипломатски средби на политичките гарнитури.